Makeup brushes(washing)

Swedish:

1 blöt alla borstar.

2 pumpa ut lite schampoo i handen om du har naturhårsbirstar men är borstarna av syntethår fungerar diskmedel lika bra.

3 ”Rita” cirklar med borsten i handen med shampot alternativt diskmedel under rinnande vatten så att ett skum bildas. Repetera steg 2&3 tills löddret blir vitt och krama försiktigt ut borsten och se till att vattnet blir genomskinligt.

4 Låt borstarna torka på en plan yta t.ex en handduk vid badrumsfönstret. Låt borstarna ligga plant och inte stå upp och ned, då kan vattnet rinna ned i borsten och förstöra den.

Tips: För mig brukar det oftast ta ett dygn för borstarna att bli helt torra så ha det i åtanke innan ni tvättar dem. Ni skulle alltså kunna tvätta borstarna i 2 omgångar så att inte alla borstar är blöta när ni ska sminka er.   English:

1 Wet all the brushes.

2 Pump out some shampoo in your hand if you have brushes made of real hair but if the brushes are made of synthetic hair dish soap works as well.

3 ”Draw” circles with the brush in your hand with the shampoo alternative dish soap with water so that a foam is formed. Repeat steps 2 & 3 until the foam becomes white and gently squeeze out the brush and make sure that the water becomes transparent.

4 Let the brushes dry on a flat surface such as a towel at the bathroom window etc. Let the brushes lie flat and not be upside down, then the water could go into the brush and destroy it.

Tip: For me it usually take a day for the brushes to completely dry so keep that in mind before you wash them. You could wash the brushes in two rounds so that not all brushes are wet when you’re going to apply your makeup.

1 Comment on Makeup brushes(washing)

  1. Patricia
    10 januari, 2016 at 23:58

    Fin blogg! (: