Empties

Svenska: Jag har gått igenom lite lådor och grävt fram 4 produkter som är slut och helt tomma som jag tänkte berätta lite om och vad jag tyckt kring dem samt om jag tycker att dem är värda att köpa om. 

Smashbox High Definition Concealer (ca 190kr)

En concealer i 6 olika färger/nyanser som är lite tjockare i formulan med en uppbyggbar täckning. Den ska ”jämna ut huden och få mörka ringar och skavanker att så gott som försvinna”

Jag tycker concealern är underbar och att den ger bra täckning både för eventuella blämmor, mörka ringar etc. Dock har jag knappt några mörka ringar som tur är och jag behöver oftast inte concealer under ögonen. Jag tycker att det är en grym concealer och jag har köpt om den två gånger men den är enligt mig inte så dryg och med tanke på på priset så lägger man ganska mycket på en concealer som behöver köpas om ofta. Jag nöjer mig i fortsättningen med min Fit me Concealer som är enligt mig nästan lika bra dock finns det böttre val av färger på Smashbox concealern. Men vill man betala lite mer för en concealer så är det värt det för denna är grym!

Smashbox Studio Skin 15 Hour Wear Hydrating Foundation (ca 320kr)

Foundationen skall hålla hyn matt i 15 timmar, den är oljefri och vatten,svett samt fuktresistant. Medel till full täckning. Den har även SPF 10.

Jag tycker att foundationen är hyfsat bra och jag har köpt om den 2 gånger men nu har jag övergått till en annan foundation (som jag kommer skriva mer om) ifrån Urban Decay.

Jag tycker att foundationen har bra täckning om det är det man vill ha men för mig blir det lite för kakigt och den håller garanterat inte hyn matt i 15 timmar. På mig lägger den sig i linjerna och den ljusaste nyansen ör fortfarande för mörk pt mig på vintern. Men vill man ha en foundation med mycket täckning, och hittar en bra färg så rekomenderar jag den!

Amika leave in cream (ca 99kr)

Det är en leave in cream som pterfuktar håret på djupet och stärker det samt gör det mer lätthanterligt utan att tynga ned samtidigt som det slätar ut håret och skyddar mot friss.

Jag gillar verkligen denna pridukten och den kommer köpas om. Man får mycket för priset, den doftar gott och slätar ut och skyddar mit friss och tillför lagom med glans till håret! Jag rekomenderar den!

Proffs Dry Schampoo (ca 55kr)

Torrschampot fräshar upp håret när du inte hinner tvätta det eller om det börjar bli glatt. Det är bra att använda emellan tvättarna. 

Jag tycker att man får mycket för priset och den doftar okej. Det bästa torrschampot jag haft är från Crush samt eventuellt Kevin Murphy men detta är en bra variant att ha med sig i t.ex resväskan med tanke på storleken. Den kommer köpas om.

 English: I went through some stuff and dug out four products that are completely empty that I’m to tell you a little about and what I thought about them, and if I think they are worth to buy for again.

Smashbox High Definition Concealer (about 190kr)

A concealer in 6 different colors / shades that are a little thicker in the formula with a medium to full coverage. It will ”smooth out the skin and dark circles and blemishes.

I think the concealer is great and it gives good coverage both for any blemishes, dark circles, etc. However, I have hardly any dark circles and I usually do not need concealer under my eyes. I think it is a good concealer and I’ve bought about it twice but it is in my opinion not so lasting and considering the price that puts it pretty much on a concealer that need to be purchased often. I’ll just continue with my Fit Me Concealer and according to me it’s almost as good, however there are a lot more of colors to choose between if you buy the Smashbox concealer. But if you want to pay a little more for a concealer it is worth it!

Smashbox Studio Skin 15 Hour Wear Hydrating Foundation (about 320kr)

Your foundation shall keep the skin matte for 15 hours, it is oil-free and water, sweat and moisture resistant. Medium to full coverage. It also has SPF 10.

I think that the foundation is pretty good and I bought it about 2 times but now I switched to another foundation (which I will write more about) from Urban Decay.

I think that the foundation has great coverage if that is what you want, but for me it will be a little too cakey and it is certainly not matt for 15 hours. On me it gets in the lines and the lightest shade Is still too dark for me during the winter. But if you want a foundation with a lot of coverage, and find a good color I recommend it!

Amika leave-in cream (about 99kr)

It is a leave-in cream that moisturizes  the hair in depth and strengthens it and makes it more manageable without weighing it down while it smoothes the hair and protects against frizz.

I really like this product and it will be bought again. You get a lot for the price, it smells good and smooths and protects mit frizz and adds the right amount of shine to the hair! I recommend it!

Proffs Dry Shampoo (about 55kr)

The dryschampoi will get your jair fresh when you do not have time to wash it. It is good to use in between the washes.

I think you get a lot for the price and it smells okay. The best dryschampoo I have had is from Crush and possibly also Kevin Murphy, but this is a good dryschampoo to bring in your suitcase considering the size. It will be bought again!

Comments are closed.